RYOYA.png

RYOYAリョウヤ

  • 인스 타 그램 - 흰색 원

Nationality : Japan

Height : 183cm

Chest : 89cm

Waist : 68cm 

Hip : 89cm 

Shoe : 26.5cm

Hair : Black

Eyes : Dark Brown

Language :  Japanese

趣味:古着屋巡り
​特技:ゲーム

CAREER 

SHOW

TOKYO/ MIKAGE SHIN , ATSUSHI NAKASHIMA SS 22

LOOKBOOK / CATALOG

NAOKITOMIZUKA, HEMU, BOHEMIANSMAGNOLIA

DSC_3270-Edit-2.jpg
DSC_3090-Edit-2.jpg
IMG_3424.JPG
IMG_3426.JPG
6D18E6EB-6881-4F3C-AF2B-70E5A8EC2522.jpeg
DDEA6573-DC6A-46B2-B072-52EC122D2BA0.jpeg
A36D0130-26AF-4160-BE34-7FD61A1544DD.jpeg
63872D28-E521-45DD-82C1-2FBE09F39B9C.jpeg
5 4.jpg
3 7.jpg
08D1555D-CC1F-47EC-8BF3-B443301C26D7.jpeg
D0D3C37F-B718-42EE-99D9-57455E7102D3.jpeg
9C40BDF7-E060-480A-9186-CF00B81E660A.jpeg
1A3C9802-D9E0-4FD3-91AE-49F7AA8A151D.jpeg
0AAB9213-F9E7-4D5D-B477-0AC87341FA74.jpeg
590498DE-2BDE-4388-8648-50A518F5F08F.jpeg
47722D4A-4211-40A7-B097-4B678900AD28.jpeg
0EE2F0C1-7ED4-4F8B-B7A2-24732CB26087.jpeg
654396B6-ED9B-4AAF-B43F-0A05C0E64F2D.jpeg
33C9222E-41E9-4606-ADAC-D9CA5A617D94.jpeg
0B59CAFA-072A-4776-BD3F-A33E1DBD635A.jpeg
9560EF46-028E-4A79-BA60-8F54C03BBD2A.jpeg
7B5170A7-03D9-4406-8819-C152177CE4D2.jpeg
unnamed-8.jpg
OB-1383-Edit.jpg
OB-1338-Edit-2-Edit.jpg

ATSHUSHI NAKASHIMA SS 22